30. mayo 2020 - 12:00 hasta 15:00
Compartirlo en:

Roteiro das Artes- Internacional. | sábado, 30. mayo 2020

ESTA É A COLECCIÓN DE LIBROS editados en ROTEIRO DAS ARTES-INTERNACIONAL.
Aínda se está a tempo de participar nos de Angola, Ucrania e Perú.
1.- GALIZA-MOÇAMBIQUE: NUMA LINGUAGEM E NUMA SINFONÍA
2.- GALIZA-NICARAGUA: MORRIÑA ENTRE LAGOS Y VOLCANES.
3.- CABO VERDE-GALIZA: ABRAÇO POÉTICO.
4.- ANGOLA-GALIZA: SEMENTES DA LINGUA.
5.- GALIZA-UCRANIA: HARMONÍA DE CORAZÓNS.
ҐАЛІСІЯ-УКРАЇНА: ГАРМОНІЯ СЕРДЕЦЬ
6.- GALIZA-PERÚ: LIBÉRRIMO AUSTRAL
MENTRES os ROTEIRO DAS ARTES tiña como obxectivo levar a poesía e o resto das expresións artísticas ás localidades de Galiza e de camiño deixar constancia nun libro, o ROTEIRO INTERNACIONAL busca a nosa presenza, SOAMENTE EN SOPORTE LIBRO, en paises co noso idioma e coas nosas obras e ao tempo recoller as obras de creadores deses NÓS. Empezamos por MOÇAMBIQUE e continuaremos con outros países pero a un promedio de un cada 6 meses. E neste caso as únicas limitacións veñen dadas polo espazo e por tratarse de autoedición.ADMITIMOS SUXERENCIAS.