23. febrero 2017 - 20:00
Compartirlo en:

Đurica Ciganović - Egomanijak | Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika - HUIU | jueves, 23. febrero 2017

EGOMANIJAK
„Ovaj ciklus linoreza u boji posvećen je Albertu Kinertu i njegovoj poeziji. Iako on bijaše erotoman prve klase poezija mu je hermetična i depresivna kao da ju je stvorio jedan suicidalan tip čovjeka. Bez obzira na sve bio je goliat slikarstva i grafike u suvremenoj hrvatskoj povijesti umjetnosti i jedan od rijetkih erudita pa stoga Kinert još uvijek živi u mislima stvarnih štovatelja njegova lika i djela. Svaka pojedina grafika nosi naslov njegovih poema. Performans će se kritički osvrnuti prema egomanijacima koji nas okružuju i dave slobodu umjetničkog izraza svojim visokoparnim mislima koje nemaju uporište u njima samima a da nisu toga svjesni. Igra stvaralaštva je sputana materijalističkim i oportunističkim politikanstvom koje je razorno prema slobodomislećim umom. Pažnja, pažnja. Tu i sad. Nema nam spasa.“ Đ.C.